Организация на движението по бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от "Софийски околовръстен път" до бул. „Д-р Г. М. Димитров“

От 00:30 часа до 02:00 часа на 05.06.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за извършване на миене – първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от "Околовръстен път" до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.

От 02:00 часа до 04:30 часа на 05.06.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.

02.06.2021