Организация във връзка със събитие на посолството на Република Полша, ул. „Хан Крум” № 46

От 12.00 до 20.30 часа на 16.05.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) на:

- ул. „Хан Крум” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Любен Каравелов”;

- ул. „Любен Каравелов” между ул. „6-ти септември” и ул. „Хан Крум”.

От 18.00 до 21.00 часа на 16.05.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема), само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, по:

- ул. „Хан Крум” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Любен Каравелов”;

- ул. „Любен Каравелов” между ул. „6-ти септември” и ул. „Хан Крум”.

15.05.2019