Организация на движението за събитие в посолството на Чешката република (ул. „Г. С. Раковски“ № 100) за 18.09.2019 г.

От 14:00 часа до приключване на приема на 18.09.2019 г. се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Аксаков” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Г. Бенковски” с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието.

18.09.2019