Организация на движението за заснемането на филма „Пакет Вечност”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

- От 07:30 до 19:30 часа на 21.09.2020 г. ул. „Добруджански край“, в частта до бул. „Ген. Скобелев“

- От 06:00 до 20:00 часа на 28.09.2020 г. на ул. „Врабча“ между ул. „Панайот Волов“ и бул. „Васил Левски“

- От 07:30 до 19:30 часа на 01. и 02.10.2020 г. на ул. „Поп Богомил“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“

- От 08:30 до 19:30 часа на 05. и 06.10.2020 г. на ул. „Поп Богомил“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“

- От 08:30 до 19:30 часа на 07.10.2020 г. на ул. „Шипка“ между ул. „Кракра“ и „Сан Стефанов“

- От 07:30 до 19:30 часа на 09.10.2020 г. на ул. „Поп Богомил“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“.

18.09.2020