Организация на движението за заснемане на ТВ сериен филм с работно заглавие „Мен не ме мислете“

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 07:00 до 09:30 часа на 16.06.2022 г. на ул. „Московска“ № 3 – 9 (девет) паркоместа.

- От 08:00 до 13:00 часа на 17.06.2022 г. на ул. „Славянска“ № 3 – 6 (шест) паркоместа.

- От 14:30 до 15:30 часа на 17.06.2022 г. на ул. „Проф. Асен Златаров“ № 18 – 5 (пет) паркоместа.

- От 15:50 до 17:10 часа на 17.06.2022 г. на ул. „Марин Дринов“ № 30 – 2 (две) паркоместа.

- От 17:30 до 19:30 часа на 17.06.2022 г. на ул. „Велико Търново“ № 20 – 32 – 2 (две) паркоместа.

- От 10:30 до 17:00 часа на 19.06.2022 г. на ул. „Московска“ № 3 – 7 (седем) паркоместа.

- От 10:00 до 15:00 часа на 20.06.2022 г. на ул. „Христо Белчев“ № 16 – 7 (седем) паркоместа.

- От 17:30 до 22:00 ч. на 22.06.2022 г., от 09:00 до 21:00 ч. на 23.06.2022 г., от 08:30 до 20:30 ч. на 24.06.2022 г. и от 10:00 до 19:30 ч. на 26.06.2022 г. на ул. „Будапеща“ № 5 – 7 (седем) паркоместа.

- От 20:30 до 22:00 часа на 26.06.2022 г. на ул. „Цар Шишман“ № 24 – 7 (седем) паркоместа.

- От 10:00 до 19:30 часа на 27.06.2022 г. на ул. „Московска“ № 9 – 7 (седем) паркоместа.

- От 12:00 до 16:00 часа на 27.06.2022 г. на ул. „Кн. Александър I“ № 2 – 7 (седем) паркоместа.

14.06.2022