Организация на движението за заснемане на телевизионния сериал „Пътят на честта“


Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

• От 07:30 до 11:00 часа на 19.06.2021 г. на ул. „Гургулят“, в близост до ул. „Г. С. Раковски“ № 152;

• От 08:30 до 18:00 часа на 19.06.2021 г. на ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“;

От 07:30 до 11:00 часа на 20.06.2021 г. на ул. „Николай Хайтов“ 3А между ул. „Атанас Далчев“ и бул. „Самоков“;

• От 08:30 до 17:00 часа на 20.06.2021 г. и от 07:30 до 17:00 часа на 21.06.2021 г.:

- на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- в близост до кръстовището на ул. „Будапеща“ и ул. „Цар Симеон“;

• От 08:30 до 19:00 часа на 22.06.2021 г. на ул. „Анна Ахматова“ № 9;

• От 08:30 до 13:00 часа на 26.06.2021 г. на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“.

17.06.2021