Организация на движението за заснемане на телевизионния сериал „Пътят на честта“

Забранява се престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

- от 07:30 до 19:00 часа на 12.06.2021 г.  на ул. „Анна Ахматова“ № 9;.

- от 07:30 до 09:00 часа на 13.06.2021 г.  на ул. „Тарас Шевченко“ № 5а;

- от 07:30 до 10:30 часа на 14.06.2021 г. на ул. „Оборище“ между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“;

- от 08:30 до 21:00 часа на 17.06.2021 г. на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“.

11.06.2021