Организация на движението за заснемане на телевизионния сериал „Пътят на честта“


Забранява се престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

  • От 07:30 до 12:00 часа на 06.06.2021 г.  на ул. „Оборище“ между ул. „Сан Стефано“ и ул. „Васил Априлов“;
  • От 12:00 до 19:00 часа на 06.06.2021 г. на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Георги Бенковски“;
  • От 07:30 до 09:00 часа на 07.06.2021 г. на ул. „Бузлуджа“ между ул. „Цар Асен I“ и бул. „Витоша“;
  • От 07:30 до 14:30 часа на 08.06.2021 г. на ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“;
  • От 14:00 до 18:00 часа на 11.06.2021 г. на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“;
  • От 07:00 до 13:00 часа на 13.06.2021 г. и от 07:30 до 14:00 часа на 14.06.2021 г. на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Георги Бенковски“;
  • От 15:00 до 21:30 часа на 14.06.2021 г., в близост до кръстовището на ул. „Будапеща“ и ул. „Цар Симеон“.
07.06.2021