Организация на движението за заснемане на телевизионния сериал „Пътят на честта“

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 07:00 до 16:00 часа на 30.05.2021 г. на ул. „Буная“ между ул. „Оборище“ и ул. „Марагидик“;

-  От 08:30 до 17:00 часа на 01.06.2021 г.  на ул. „Оборище“ между ул. „Сан Стефано“ и ул. „Васил Априлов“;

- От 08:30 до 12:00 часа на 02.06.2021 г. на ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“;

- От 07:30 до 10:00 часа на 03.06.2021 г. на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- От 08:30 до 16:30 часа на 03.06.2021 г. на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „ Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- От 08:30 до 14:00 часа на 04.06.2021 г. ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- От 08:30 до 12:00 часа на 04.06.2021 г. на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Будапеща“.

28.05.2021