Организация на движението за заснемане на телевизионния сериал „Любов“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

- от 07:00 до 19:00 часа на 12.12.2019 г. на бул. „Витоша“ между ул. „Д-р Стефан Сарафов“ и ул. „Янко Забунов“;

- от 07:00 до 19:00 часа на 13.12.2019 г. на ул. „Булаир“ до Дома на културата;

- от 07:00 до 19:00 часа на 15.12.2019 г. на ул. „Московска“, в частта при ул. „Малко Търново“;

- от 17:00 часа на 16.12.2019 г. до 10:00 часа на 17.12.2019 г. на ул. „Майстор Миленко Радомирец“ № 9.

12.12.2019