Организация на движението за заснемане на телевизионната продукция „Абсентия“

От 10:00 до 16:00 часа на 17.12.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Московска“, в частта пред ресторант „Къщата с часовника“.

От 10:00 до 17:00 часа на 17.12.2019 г. се забранява влизането и се разрешава паркирането на пътни превозни средства на ул. „Московска“, от страната на градинката при Национална художествена галерия.

13.12.2019