Организация на движението за заснемане на рекламен клип


Забранява се престоят и паркирането, с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 20.00 часа на 28.04.2021 г. до 08.00 часа на 29.04.2021 г.:

-  на ул. „Петър Станчев“ между бул. „Джеймс Баучер“ и ул. „Червена стена“ ;

-  на ул. „Червена стена“ между ул. „Петър Станчев“ и ул. „Златен рог“.

От 08.00 до 16.00 часа на 29.04.2021 г.:

-  на ул. „Петър Станчев“ между бул. „Джеймс Баучер“ и ул. „Червена стена“;

-  на ул. „Червена стена“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“.

От 11.30 до 16.00 часа на 29.04.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 5 минути за заснемане на кадър / до 10пъти/ по ул. „Петър Станчев“ между ул. „Червена стена“ и бул. „Джеймс Баучер“.

28.04.2021