Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането, с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 18.00 часа на 26.04.2021 г. до 18.00 часа на 27.04.2021 г.:

– на ул. „Ивайло“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Цар Самуил“;

– на бул. „Христо Ботев“ между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Солунска“.

От 08.00 до 22.00 часа на28.04.2021 г.:

– на ул. „Кн. Борис I“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“;

– на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Георг Вашингтон“.

От 19.00 до 22.00 часа на 28.04.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 1 (една) минута за заснемане на кадър (до 6 пъти) по ул. „Кн. Борис I“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“.

26.04.2021