Организация на движението за заснемане на рекламен клип
От 12.00 до 20.00 часа на 27.04.2021 г. се забранява престоят и паркирането, с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Добри Войников“ между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Сава Огнянов“.
26.04.2021