Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 17:00 часа на 19.03.2021 г. до 16:00 часа на 20.03.2021 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип, както следва:

- на ул. „Ивайло“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Цар Самуил“;

- на бул. „Христо Ботев“ между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Солунска“.

19.03.2021