Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип, както следва:

- От 07:00 до 11:00 часа на 20.03.2021 г. на ул. „Сердикийски събор“ между ул. „Козяк“ и ул. „Света Троица“;

- От 08:00 до 17:00 часа на 20.03.2021 г. на ул. „Кн. Александър I“ между ул. „Съборна“ и ул. „Ген. Гурко“;

- От 08:00 до 17:00 часа на 20.03.2021 г. на ул. „Кракра“ между ул. „Шипка“ и ул. „Шейново“;

- От 12:00 до 19:00 часа на 21.03.2021 г. на ул. „Княгина Клементина“ между ул. „Дебър“ и ул. „Дечко Йорданов“;

- От 10:00 до 23:00 часа на 21.03.2021 г.:

   - на ул. „Париж“ между ул. „Московска“ и ул. „Врабча“;

   - на ул. „Московска“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Г. С. Раковски“.

От 18:00 до 23:00 часа на 21.03.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 5 (пет) минути за заснемане на кадър по ул. „Париж“ между ул. „Московска“ и ул. „Врабча“.

18.03.2021