Организация на движението за заснемане на рекламен клип

 

От 06:00 до 19:00 часа на 16.12.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Триадица“ между „Веслец“ и ул. „Сердика“.

13.12.2019