Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 07.30 до 11.30 часа на 15.05.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 (три) минути за заснемане на кадър в участък от дължина 100 м по ул. „Манастирска воденица“, с. Герман.

14.05.2019