Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 19:30 часа на 15.03.2019 г. до 18:00 ч. на 16.03.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режима на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Съборна“ между ул. „Леге“ и пл. „Света Неделя“.

14.03.2019