Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 19:00 часа на 09.09.2022 г. до 19:00 часа на 10.09.2022 г. на ул. „Будапеща“ в участъка между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 12 (дванадесет) броя паркоместа;

- От 19:00 часа на 10.09.2022 г. до 19:00 час на 11.09.2022 г. на ул. „Хан Крум“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ – 20 (десет) броя паркоместа;

- От 19:00 часа на 10.09.2022 г. до 19:00 часа на 11.09.2022 г. на ул. „Струмица“ в участъка  между ул. „Хан Крум“ и ул. „Неофит Рилски“  – 5 (пет) броя паркоместа.

09.09.2022