Организация на движението за заснемане на рекламен клип

 

От 20:00 часа на 22.06.2022 г. до 04:00 часа на 23.06.2022 г. се забранява влизането и се разрешава паркирането по крайна дясна лента на бул. „Петко Ю. Тодоров“, от страната на парка (участък с дължина от 70 м), в близост до входа на Южен парк, южно от ул. „Нишава“.

 

16.06.2022