Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 06:00 до 20:00 часа на 15.06.2022 г. се забранява  престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на  ул. „Будапеща“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 13 (тридесет) паркоместа.

14.06.2022