Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 06:00 до 18:00 часа на 15 и 16.11.2021 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- на ул. „Кадин връх“ между ул. „Велчо Атанасов“ и ул. "Георги Пеячевич“;

- на ул. „Георги Пеячевич“ между ул. „Юндола“ и бул. „Мадрид“;

- на ул. „Юндола“ между ул. „Георги Пеячевич“ и ул. „Добромирка“.

11.11.2021