Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

- От 19:30 часа на 09.08.2021 г. до 14:00 часа на 10.08.2021 г. на ул. „Московска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и сградата на консулство на Канада;

- От 07:30 до 18:00 часа на 10.08.2021 г. на ул. „Оборище“ между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“.

05.08.2021