Организация на движението за заснемане на игралния филм „Спасителят в прахта“

От 07:00 до 17:00 часа на 27.05.20109 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на колите на снимачния екип) на ул. „Ген. Климент Бояджиев“ между ул. "Поручик Георги Кюмюрджиев“ и ул. „Станислав Доспевски“.

23.05.2019