Организация на движението за заснемане на филмовата продукция "Ятаган"

От 14:00 до 19:00 часа на 30.05.2019 г., от 14;00 до 21:00 часа на 31.05.2019 г. и от 15:00 до 22:00 часа на 03.06.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране "служебен абонамент") на ул. "Дякон Игнатий" между ул. "Ген. Гурко" и ул. "Иван Вазов".

30.05.2019