Организация на движението за заснемане на филмова продукция

Забранява се престоят и паркирането, с изключение на колите на снимачния екип, както следва:

- от 15.00 до 19.30 часа на 24.04.2021 г.  на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Милин камък“ и ул. „Св. Теодосий Търновски“.

- от 07.00 до 19.00 часа на 26.04.2021 г. и от 12.00 до 24.00 часа на 27.04.2021 г. на ул. „Севастократор Калоян“ между пл. „Сборище“ и ул. „Дренето“.

- от 09.00 до 16.00 часа на 26.04.2021 г. и от 12.00 до 24.00 часа на 27.04.2021 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 /три/ минути за заснемане на кадър, по 1 /един/ път на час.

21.04.2021