Организация на движението за заснемане на филмова продукция

От 08:00 до 24:00 часа на 06.08.2021 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип) извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- на ул. „Добри Войников“ между бул. „Драган Цанков“ и бул. „Христо Смирненски“;

- на бул. „Христо Смирненски“ между ул. „Добри Войников“ и ул. „Стара стена“.

05.08.2021