Организация на движението за заснемане на филма „След“

Изменят се заповеди  № СОА20-РД95-458/20.11.2020 г. и СОА20-РД95-469/27.11.2020 г., като „от 07:30 до 19:30 часа на 08.12.2020 г.“ да се чете „от 07:30 до 19:30 часа на 02.12.2020 г.“

02.12.2020