Организация на движението за заснемане на филма с работно заглавие „Стоян“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип  и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

- от 19:00 часа на 07.02.2021 г. до 19:00 часа на  08.02.2021 г. на ул. „Московска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Будапеща“ и пл. „Николай Гяуров“;

- от 07:00 до 10:00 часа на 08.02.2021 г. на ул. „Петко Каравелов“, в близост до Южен парк;

- от 09:00 до 13:00 часа на 08.02.2021 г. на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.

05.02.2021