Организация на движението за заснемане на филма с работно заглавие „Стоян“

От 08:00 до 23:30 часа на 12.02.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на бул. „Александър Стамболийски“ между ул. „Кн. Борис I“ и ул. „Братя Миладинови“.

12.02.2021