Организация на движението за заснемане на филма „Отдел издирване”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

от 12:00 до 14:00 часа на 22.12.2020 г. на ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- от 14:00 до 17:00 часа на 22.12.2020 г. на ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“.

22.12.2020