Организация на движението за заснемане на филм

Забранява се влизането на пътни превозни средства за максимум от 5 минути за заснемане на кадър, както следва:
- от 00:30 до 04:30 часа на 29.07. и 30.07.2019 г. през кръстовището на  бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Опълченска“;
- от 00:30 до 04:30 часа на 29.07. и 30.07.2019 г. през кръстовището на  бул. „Витоша“ и бул. „Пенчо Славейков“;
- от 00:30 до 04:30 часа на 29.07.2019 г. през кръстовището на  бул. „Черни връх“, ул. „Хенрик Ибсен“ и ул. „Сребърна“;
- от 00:30 до 04:30 часа на 30.07.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства през кръстовището на  бул. „Черни връх“, ул. „Хенрик Ибсен“ и ул. „Сребърна“.

26.07.2019