Организация на движението за временно изместване на спирка на градския транспорт

От 24.06.2019 г. до 24:00 часа на 30.06.2019 г. временно се измества автобусна спирка с код 1527 „Център Долни Лозен” на ул. „Съединение”.

21.06.2019