Организация на движението за връчване на акредитивни писма на Президента на Република България на 16.03.2021 г.

От 09:30 часа до приключване на церемониите на 16.03.2021 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в церемонията на бул. „Цар Освободител” до сградата на Народното събрание.

От 09:30 до 13:00 часа на 16.03.2021 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”.

15.03.2021