Организация на движението за връчване на акредитивни писма на Президента на Република България

От 9.30 часа на 13.11.2017 г. до приключване на церемонията се осигурява паркирането на автобусите на участниците в церемонията на бул.“Цар Освободител“ до сградата на Народно събрание 2.

От 9.30 ч. до 12.00 часа на 13.11.2017 г. се забранява престоят и паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. “Леге“ между ул. “Съборна“ и пл. “Атанас Буров“.

СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението.

 

 

10.11.2017