Организация на движението за връчване на акредитивни писма на президента на България на 27.06.2019 г.

От 09:30 часа до приключване на церемониите на 27.06.2019 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в церемонията на бул. „Цар Освободител” до сградата на Народно събрание 2.

До 11:00 часа на 27.06.2019 г.  да се забрани престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”.

27.06.2019