Организация на движението за възстановяване на водосток над отводнителен канал при кръстовището на ул. „Люба Белева“ и ул. „Дякон Стоил“

От 00.00 часа на 27.11.2017 г. до 24.00 часа на 16.12.2017 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по ул. „Люба Белева” от западната страна на кръстовището с ул. “Дякон Стоил“, кв. „Видните“, с. Казичене. Движението ще се извършва от ул. “Околовръстен път“ към кв. „Видните“ и обратно – двупосочно с изчакване по ул. “Горна кория”.

За същия период от време автобусите по маршрутна линия № 8 няма да  влизат в кв. „Видните“. Закриват се съществуваща спирка с код: 2726 на ул. „Дякон Стоил”, по маршрута на автобусна линия № 8.

24.11.2017