Организация на движението по ул. „Тодорини кукли“ от ул. „Александър Екзарх“ до ул. „Витиня“

От 11.08.2020 г. до 10.09.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по северното пътно платно на ул. „Тодорини кукли" в участъка от ул. „Александър Екзарх“ до ул. „Витиня", като движението се извършва двупосочно в южното пътно платно на ул. „Тодорини кукли“ в посочения участък.

От 11.08.2020 г. до 10.09.2020 г. (включително) се изместват автобусни спирки по маршрута на автобусна линия № 120 с код 1614 „Стадион "Г. Аспарухов” и с код 1871 „Ул. "Витиня“ в южното пътно платно на ул. „Тодорини кукли" в участъка от ул. „Александър Екзарх“ до ул. „Витиня“ успоредно на съществуващото им положение в обособени уширения, съгласно одобрения проект за временна организация на движението.

 

07.08.2020