Организация на движението за ул. „Иван Вазов” в участъка от ул. „Цар Шишман“ до ул. „6-ти септември“

От 12.04.2019 г. до 30.05.2019 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Иван Вазов” в участъка от ул. „Цар Шишман“ до ул. „6-ти септември”.

Закриват се местата за почасово платено паркиране и се изместват местата за паркиране „служебен абонамент” за горепосоченото време и места.

12.04.2019