Организация на движението за ул. "6-ти септември"


От 14.05.2020 г. до 17.06.2020 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение:

- забранява влизането на пътни превозни средства по ул "6-ти септември" между ул. "Ген. Паренсов" и ул. "Хан Крум";

- забранява се престоят и паркирането на превозни средства и се въвежда двупосочно движение по ул. "Стефан Караджа" между ул. "6-ти септември" и ул. "Г. С. Раковски";

- променя се посоката на движение по ул. "Ген. Паренсов" между бул. "Васил Левски" и ул. "Цар Шишман", като същата да стане от бул. "Васил Левски" към ул. "Цар Шишман".

13.05.2020