Организация на движението за тунела на бул. “Ал. Малинов“


До 03.09.2019 г. остава в сила временната организация на движение, като се забранява влизането на пътни превозни средства (ППС) през транспортния тунел, свързващ бул. „Ал. Малинов“ и северното локално пътно платно на СОП.

За същия период остава в сила частичната промяна на маршрутите на автобусни линии №№ 111, 314 и 413, както следва:

- автобусна линия № 111 в посока към ж.к. „Люлин 1, 2“ – от ж.к. „Младост 1“ по маршрута до спирка с код 2490 „Метростанция "Бизнес парк“, по крайна дясна пътна връзка на бул. „Александър Малинов“ към "Околовръстен път", надясно по "Околовръстен път" и по маршрута си. В обратна посока маршрутът на линията не се променя;

- автобусна линия № 314 в посока към с. Бистрица - от ж.к. „Младост 1“ по маршрута до спирка с код 2490 „Метростанция "Бизнес парк“, по северния локал на "Околовръстен път", по пътната връзка към местността „Камбаните“, по южния локал на "Околовръстен път" и по маршрута си. В посока ж.к. „Младост 1“, маршрутът на линията не се променя;

- автобусна линия № 413 в посока към ж.к. „Младост 4“ – по маршрута до спирка с код 2490 „Метростанция "Бизнес парк“, наляво по северния локал на "Околовръстен път" до последна спирка с код 2494 „Технополис ж.к. „Младост 4“. В обратна посока маршрутът на линията не се променя. Закрити са спирка с код 2648 „Кино Арена II“ на пътен възел „Младост“ за автобусни линии № 111 и 314.

Изместване на спирка с код 2490 „Метростанция "Бизнес парк“ в централното пътно платно на бул. „Александър Малинов“ в посока "Околовръстен път" за автобусни линии № 111, 314, 413.

Разкрита е временна спирка в северния локал на "Околовръстен път" преди пътната връзка към местността „Камбаните“ в посока „Технополис“ за автобусна линия № 413 и посока с. Бистрица за линия № 314.

26.08.2019