Организация на движението за тържествена смяна на почетния гвардейски караул на 24.05.2021 г.

От 11:30 до 12:30 часа на 24.05.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.

21.05.2021