Организация на движението за спирка на градския транспорт

 

„Център за градска мобилност" – ЕАД продължава експлоатацията на спирка с код 2313 „Хлебозавода“, обслужваща автобусни линии №№ 64, 65, 83, 88, 93, 98, 120 и 122, посока Зоопарка, находяща се на ул. „Сребърна“, с уточнено постоянно местоположение, съгласно утвърдения Проект за организация на движението.

01.07.2021