Организация на движението през кръгово кръстовище на "Софийски околовръстен път" – ул. „Лозен“

От 22:00 часа на 21.05.2021 г. до 06:00 часа на 22.05.2021 г. и от 22:00 часа на 22.05.2021 г. до 06:00 часа на 23.05.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства през кръгово кръстовище ул. „Стар Лозенски път“ – "Околовръстен път" – ул. „Лозен“.

Забранява се влизането на автобусите от линии №№ 5 и 7 през кръгово кръстовище ул. „Стар Лозенски път“ – СОП – ул. „Лозен“.
21.05.2021