Организация на движението за смяна на Почетния гвардейски караул на 22.09.2019 г.

От 11:30 ч. до 12:30 ч. на 22.09.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. "Леге" между бул. "Цар Освободител" и ул. "Съборна".

19.09.2019