Организация на движението за смяна на Почетния гвардейски караул

От 11:30 ч. до 12:30 ч. на 05.08.2020 г. се забранява влизането на превозни средства по ул. “Леге“ между „Цар Освободител“ и „Съборна“. Причината е смяна на Почетния гвардейски караул пред сградата на президента на Р България.

03.08.2020