Организация на движението за събитие на Румънското председателство на 16.05.2019 г. в Дома на Европа

От 10.00 до 18.00 часа на 16.05.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите на събитието) на ул. „Рачо Димчев“.

От 13.00 до 18.00 часа на 16.05.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Рачо Димчев”, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

09.05.2019