Организация на движението за събитие в сградата на посолството на Франция на ул. „Оборище” № 27 на 14.07.2019 г.

От 15:00 до 22:00 часа на 14.07.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите поканени на приема по ул. „Оборище” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Сан Стефано”.

От 17:30 до 22:00 часа на 14.07.2019 г., само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Оборище” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Сан Стефано”, с изключение на автомобилите на гостите поканени на приема.

11.07.2019