Организация на движението за събитие в посолството на Република Азербайджан в сградата на „София Хотел Балкан“

От 16:00 до 22:00 часа на 22.05.2019 г. „Център за градска мобилност” ЕАД осигурява 6 броя паркоместа пред „София Хотел Балкан“.

 

 

22.05.2019